TVS lỗ sau thuế 57 tỷ đồng vì tự doanh kém sắc

Theo BCTC quý 2/2022, CTCP Chứng khoán Thiên Việt (HOSE: TVS) báo lỗ sau thuế gần 57 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 142.5 tỷ đồng.

TVS lỗ sau thuế 57 tỷ đồng vì tự doanh kém sắc

Theo BCTC quý 2/2022, CTCP Chứng khoán Thiên Việt (HOSE: TVS) báo lỗ sau thuế gần 57 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 142.5 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, kết quả lỗ quý 2 chủ yếu do sự suy giảm của thị trường chứng khoán, hoạt động tự doanh của Công ty ghi nhận chênh lệch giảm do đánh giá lại các khoản đầu tư.

Kết quả kinh doanh quý 2/2022 của TVS. Đvt: Tỷ đồng

Cụ thể, doanh thu hoạt động của TVS giảm 60% so với cùng kỳ, xuống 105.4 tỷ đồng. Lãi từ các tài sản tài chính qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 88%, xuống còn gần 26 tỷ đồng.

Lỗ tài sản tài chính FVTPL đạt gần 110 tỷ đồng, gấp 4.2 lần cùng kỳ. Trừ đi chi phí tự doanh, mảng tự doanh của Công ty ghi lỗ gần 87 tỷ đồng.

Song song đó, với sự sụt giảm của thị trường, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán cũng giảm 38% về gần 8 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động giảm, trong khi chi phí hoạt động tăng tạo áp lực lớn lên kết quả kinh doanh của Công ty. Cụ thể, chi phí tư vấn trong quý 2 gấp 3.3 lần cùng kỳ lên 7.65 tỷ đồng, chi phí quản lý cũng tăng 10% lên 6.3 tỷ đồng. Chi phí tài chính gấp đôi cùng kỳ lên gần 38 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TVS ghi nhận mức giảm 47% tổng doanh thu hoạt động so với đầu năm, về 265 tỷ đồng và chịu lỗ sau thuế hơn 19 tỷ đồng.

Năm 2022, TVS đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế đạt 269 tỷ đồng, giảm 48% so với năm 2021. Song, nhiệm vụ hoàn thành mục tiêu đề ra sẽ rất thách thức trong nửa cuối năm khi Công ty đang ghi lỗ trong nửa đầu năm.

Một số chỉ tiêu tài chính của TVS tại ngày 30/06/2022. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Tổng tài sản của TVS tại thời điểm cuối tháng 6/2022 đạt gần 4,400 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Trong đó, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chiếm 66.8% với gần 2,939 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm.

Tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) giảm 10%, về gần 444 tỷ đồng. Trong đó, danh mục cổ phiếu niêm yết chiếm phần lớn với gần 366 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được TVS nắm giữ gồm TCB (giá gốc 68.2 tỷ đồng), KBC (51.2 tỷ đồng), VPB (43.7 tỷ đồng) và các cố phiếu niêm yết khác (202.5 tỷ đồng). Trong đó, khoản đầu tư vào TCB đang chịu lỗ 12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, TVS đầu tư hơn 52.3 tỷ đồng vào PVP và đang lỗ hơn 21 tỷ đồng.

Trong khi đó, khoản đầu tư 25.65 tỷ đồng vào chứng chỉ quỹ - TVGF ghi lãi gần 8 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC quý 2/2022 của TVS

Các khoản cho vay đạt mức 176.5 tỷ đồng, giảm 57% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ margin đạt 159 tỷ đồng, giảm 60% so với đầu năm; song khoản ứng trước tiền bán tăng 29% lên mức 16.89 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC quý 2/2022 của TVS

Thế Mạnh

FILI