09:00, 10/01/2022

Tỷ suất cổ tức 2021 kém hấp dẫn

Năm 2021, 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM có 80 mã cổ phiếu mang đến tỷ suất cổ tức trên 10% - chỉ hơn 1/3 con số năm trước và gần 10% số cổ phiếu được trả cổ tức tiền mặt 2021, theo dữ liệu VietstockFinance.

Trong bài viết này:

  Bức tranh tỷ suất cổ tức 2021

  Mặc dù một số doanh nghiệp trả tỷ lệ cổ tức hơn 100% mệnh giá (10,000 đồng/cp) trong năm 2021 nhưng tỷ suất cổ tức (= Tổng cổ tức tiền mặt trên mỗi cổ phần/ Giá đóng cửa cuối kỳ) lại không đạt mức cao như vậy.

  Tỷ suất cổ tức cao nhất sàn HOSE thuộc về CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC) - hơn 23%, cao nhất sàn HNX thuộc về CTCP Thống Nhất (HNX: BAX) - gần 18%. Trong 9 tháng đầu năm 2021, cả 2 doanh nghiệp đều sụt giảm doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm trước.

  Trong khi đó, sàn UPCoM có đến 7 cổ phiếu mang lại tỷ suất cổ tức trên 100%. Tỷ suất cổ tức 2021 của CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết (UPCoM: PTG) là 1,000% và CTCP Cấp nước Đà Nẵng (UPCoM: DNN) gần 1,000%. Sau nhiều năm liền chia cổ tức khủng, thị giá 2 cổ phiếu này được điều chỉnh xuống mức 200 đồng/cp. Thế nhưng, khối lượng giao dịch trung bình (KLGDTB) khớp lệnh qua 1 năm gần như bằng 0.

  5 mã còn lại trong top tỷ suất cổ tức cao nhất sàn UPCoM cũng có thị giá dưới mệnh và KLGDTB khớp lệnh qua 1 năm gần như bằng 0.

  Xét về kết quả kinh doanh, các doanh nghiệp này đều thu được lãi ròng trong nhiều năm qua. Việc chia cổ tức được thực hiện đều đặn hàng năm và ở mức cao khiến thị giá cổ phiếu bị điều chỉnh xuống các mức thấp. Trong khi đó, KLGD gần như không có, có thể do cổ đông nắm giữ cổ phiếu không muốn bán ra. Chính vì vậy, nhà đầu tư trên thị trường muốn mua các cổ phiếu này hầu như không có cửa.

  Nhà đầu tư mua cổ phiếu tỷ suất cổ tức cao có dễ?

  Xét danh sách tỷ suất cổ tức cao trên cả 3 sàn, chỉ 15 mã cổ phiếu có thanh khoản bình quân trên 10,000 cp/phiên. Trong đó, sàn HOSE có 4 mã là PPC, TCL, SVT và PJT; sàn HNX có 6 mã là NDN, AMV, SCI, PRE, HMHBAX; sàn UPCoM có 5 mã là VEA, HND, MLS, HIGBTD.

  Điểm cần lưu ý nữa là nếu xét về biến động giá cổ phiếu (đã điều chỉnh sau khi chia cổ tức) qua 1 năm, một số cổ phiếu dù có tỷ suất cổ tức cao nhưng nhà đầu tư lại bị lỗ. Trên sàn UPCoM, nhiều cổ phiếu có thị giá không đổi so với đầu năm do không có giao dịch.

  Như vậy, nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao phải song hành với sự gia tăng thị giá, điều này lại phải quay về với hoạt động kinh doanh cốt lõi và triển vọng của doanh nghiệp.

  Gia Nghi

  FILI

  * Chốt ngày tính cổ tức 2021 theo ngày giao dịch không hưởng quyền.