Tỷ suất sinh lợi của các doanh nghiệp thủy sản năm 2019

Tỷ suất sinh lợi của các doanh nghiệp thủy sản năm 2019

Khả năng sinh lợi của vốn chủ sở hữu là biểu hiện rõ nét nhất cho khả năng sinh lợi của doanh nghiệp, vì tất cả mọi hoạt động của doanh nghiệp đều nhằm mục đích nâng cao lợi nhuận và giá trị vốn chủ sở hữu. Hãy cùng Vietstock nhìn lại trong năm 2019, khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp thủy sản niêm yết biến động như thế nào.

10 doanh nghiệp thủy sản có ROE lớn nhất năm 2019

Các doanh nghiệp thủy sản trên sàn

Top 10 doanh nghiệp thủy sản có ROE cao nhất năm 2019

Camimex Group (CMX)

Nam Việt (ANV)

Thực phẩm Sao Ta (FMC)

Vĩnh Hoàn (VHC)

Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL)

Tập đoàn Sao Mai (ASM)

Kiên Hùng (KHS)

Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI (IDI)

Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT)

Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1)

Theo dữ liệu của VietstockFinance

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút