TYA lên kế hoạch lãi 2020 đi ngang, chia cổ tức 2019 bằng tiền tỷ lệ 23%

TYA lên kế hoạch lãi 2020 đi ngang, chia cổ tức 2019 bằng tiền tỷ lệ 23%

CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam (HOSE: TYA) vừa công bố kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

Cụ thể, trong năm 2019 TYA đã mang về 1,883 tỷ đồng doanh thu thuần và 89 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 5% và 41% so với năm 2018. Với kết quả kinh doanh trên, Công ty chốt chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 23% (tương ứng một cổ phần được chia 2,300 đồng).

Bước sang năm 2020, TYA đề ra kế hoạch đi ngang với 1,952 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 88 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của TYA
Nguồn: TYA

Như Xuân

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút