13:56, 29/08/2022

TYA: Nghị quyết HĐQT về việc vay ngân hàng Taipei Fubon-CN.TPHCM

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc vay ngân hàng Taipei Fubon-CN.TPHCM như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE