Vật liệu và Xây dựng Bình Dương muốn gom thêm 1.2 triệu cp NNC

CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (UPCoM: MVC) - cổ đông lớn nắm giữ tỷ lệ cổ phần phủ quyết (trên 35%) tại CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC) - đăng ký mua 1.2 triệu cp NNC theo hình thức khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ 23/09-22/10/2022.

Vật liệu và Xây dựng Bình Dương muốn gom thêm 1.2 triệu cp NNC

CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (UPCoM: MVC) - cổ đông lớn nắm giữ tỷ lệ cổ phần phủ quyết (trên 35%) tại CTCP Đá Núi Nhỏ (HOSE: NNC) - đăng ký mua 1.2 triệu cp NNC theo hình thức khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ 23/09-22/10/2022.

Trước giao dịch, MVC sở hữu 37.7% vốn tại NNC, tương đương gần 8.3 triệu cp.

Nếu thương vụ thành công sẽ giúp MVC nâng tỷ lệ sở hữu tại NNC lên 43.2% (9.5 triệu cp). Chiếu theo giá cổ phiếu NNC phiên chiều 20/09 là 17,300 đồng/cp, ước tính giá trị thương vụ hơn 20 tỷ đồng.

Về mối liên hệ, ông Lê Viết Châu là Tổng Giám đốc MVC kiêm thành viên HĐQT NNC. Ông Châu hiện không nắm giữ cổ phiếu nào tại NNC.

Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu NNC đã giảm hơn 38%.

Diễn biến giá cổ phiếu NNC từ đầu năm 2022 đến nay

Đức Đỗ

FILI