17:15, 14/03/2022

VBG: Ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBG của CTCP Địa chất Việt Bắc- TKV như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 22/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4. Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV, số 30B phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX