VCA: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ (kèm quy chế)

VCA: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ (kèm quy chế)

Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ (kèm quy chế) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm