09:00, 30/07/2022

VCF báo lãi sau thuế quý 2 tăng 34%

CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2022 với lợi nhuận sau thuế gần 108 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bài viết này:

  Quý 2, doanh thu thuần của VCF tăng 30% so với cùng kỳ, lên gần 528 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các ngành chủ lực của Công ty như Cà phê hòa tan và Ngũ cốc.

  Giá vốn hàng bán cũng tăng 26% so với cùng kỳ nên lãi gộp của Công ty theo đó tăng 43%, lên mức gần 142 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 24.5% lên 27%.

  Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2 và 6 tháng đầu năm 2022 của VCF. Đvt: Tỷ đồng

  Doanh thu hoạt động tài chính giảm 42%, còn hơn 9.3 tỷ đồng. Nguyên nhân, theo giải trình của Công ty, do thu nhập từ lãi hoạt động đầu tư thấp trong quý 2 so với cùng kỳc.

  Tuy nhiên, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lần lượt 50% và 10% so với cùng kỳ. Chỉ có chi phí tài chính giảm 6%, còn hơn 1 tỷ đồng.

  Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 2 của VCF tăng 34% so với cùng kỳ, lên gần 108 tỷ đồng.

  Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 954 tỷ và 194 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 21% so với cùng kỳ năm trước.

  Năm 2022, VCF đưa ra 2 kế hoạch kinh doanh, tùy vào diễn biến thực tế.

  Trong kịch bản tích cực, mọi việc dần đi vào ổn định và chi phí đầu vào không tăng quá nhiều. VCF kỳ vọng doanh thu thuần có thể đạt 2,900 tỷ đồng, tăng 31% so với mức nền thấp của năm 2021 và xấp xỉ kết quả năm 2020. Lợi nhuận ròng sẽ ở mức 600 tỷ đồng, tăng 40%.

  Ngược lại, trong kịch bản tiêu cực, VCF đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt lần lượt 2,500 tỷ đồng và 500 tỷ đồng, tăng 13% và 17%.

  So với kế hoạch (theo kịch bản tiêu cực), VCF đã thực hiện 38% chỉ tiêu về doanh thu và 38.8% mục tiêu về lợi nhuận cả năm.

  Một số chỉ tiêu cân đối kế toán của VCF tại ngày 30/06/2022. Đvt: Tỷ đồng.
  Nguồn: VietstockFinance

  Tổng tài sản tại ngày 30/06/2022 ghi nhận hơn 1,882 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Giá trị khoản mục phải thu ngắn hạn tăng đột biến, gấp hơn 6 lần đầu năm, lên hơn 794 tỷ đồng (chiếm 42% tổng tài sản).

  Hàng tồn kho của Công ty cũng tăng 86%, lên gần 434 tỷ đồng. Nguyên vật liệu chiếm chủ yếu với gần 265 tỷ đồng, tăng 65%; thành phẩm đạt hơn 145 tỷ đồng, gấp gần 3 lần đầu năm.

  Nợ phải trả của Công ty giảm 37%, còn gần 430 tỷ đồng, chủ yếu do nợ vay ngắn hạn giảm 65%, còn hơn 114 tỷ đồng.

  Thế Mạnh

  FILI