VCR báo lỗ 7 quý liên tiếp

VCR báo lỗ 7 quý liên tiếp

CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (UPCoM: VCR) vừa tiếp tục có thêm một quý không doanh thu, báo lỗ 3.5 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 7 liên tiếp báo lỗ của doanh nghiệp ngành bất động sản này.

Theo VCR cho biết, Công ty đang trong giai đoạn đầu tư dự án, nên trong quý 2/2021 Công ty chưa có sản phẩm để ghi nhận doanh thu.

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 55% so với cùng kỳ, lên mức 3.7 tỷ đồng.

Như vậy, nối tiếp chuỗi này u tối, VCR tiếp tục báo lỗ ròng hơn 3.5 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 7 liên tiếp báo lỗ của doanh nghiệp ngành bất động sản này.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của VCR
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 2/2021 của VCR

Tính tới cuối tháng 6 năm nay, tổng tài sản mà Công ty đang nắm giữ giá trị hơn 6,728 tỷ đồng, tăng 95% so với đầu năm. Đáng chú ý, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng đột biến, gấp 4.2 lần đạt mức 5,255 tỷ đồng.

Giữa lúc tình hình kinh doanh ảm đảm, Công ty giảm lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng từ 1,009 tỷ đồng xuống còn 69 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm 30/06/2021 ghi nhận gần 5,141 tỷ đồng, gấp 2.8 lần. Khoản phải trả dài hạn khác phát sinh trong kỳ này, đạt hơn 2,200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của VCR âm gần 1,908 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ âm 18 tỷ đồng.

Việt Phương

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút