VCSC báo lãi trước thuế quý 3/2021 tăng trưởng 245%

VCSC báo lãi trước thuế quý 3/2021 tăng trưởng 245%

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC, HOSE: VCI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 và 9 tháng đầu năm 2021. Lợi nhuận của Công ty tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ với sự đóng góp từ tất cả các mảng kinh doanh.

Trong quý 3, VCSC báo cáo doanh thu thuần đạt 922 tỷ đồng, tăng mạnh 228% so với quý 3/2020. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, VCSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2,584 tỷ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ năm 2020. Công ty đã hoàn thành 126% kế hoạch cả năm 2021 (kế hoạch 2,050 tỷ đồng).

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) quý 3 của VCSC đạt 399 tỷ đồng, tăng 245% so với quý 3/2020. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận LNTT đạt 1,267 tỷ đồng, tăng 145% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 101% kế hoạch cả năm 2021.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2021 của VCSC
Nguồn: VCSC

EPS của VCSC trong 9 tháng 2021 tăng mạnh 145% so với cùng kỳ 2020, đạt 3,100 đồng. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong 12 tháng gần nhất của VCSC đạt 25.5% cho 9 tháng 2021.

Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của VCSC giữ mức thấp 99.9% tại cuối quý 3/2021. Tổng vốn chủ sở hữu của VCSC tại cuối quý 3/2021 đạt 6,338 tỷ đồng, tăng 20% so với cuối quý 2/2021 và tăng 40% so với cuối năm 2020.

Tới cuối quý 3, các khoản vay nợ của VCSC đạt tổng cộng là 6,333 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối quý 2/2021 và tăng 88% so với cuối năm 2020. Tất cả các khoản nợ đều là nợ ngắn hạn và chủ yếu được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động cho vay ký quỹ.

Cân đối kế toán rút gọn của VCSC
Nguồn: VCSC

Các mảng kinh doanh đều tăng trưởng trong quý 3

Trong quý 3/2021, mảng môi giới của VCSC ghi nhận doanh thu 229 tỷ đồng (tăng 172% so với quý 3/2020)  và LNTT đạt 71 tỷ đồng (tăng 200% so với quý 3/2020). Hoạt động giao dịch từ khối khách hàng trong nước duy trì ở mức cao giúp hỗ trợ doanh thu môi giới cá nhân tăng 200% trong quý 3/2021 so với quý 3/2020. Hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục được cải thiện trong quý 3/2021, hỗ trợ mức tăng 142% của doanh thu môi giới tổ chức của VCSC so với quý 3/2020.

VCSC xếp thứ 5 tính theo thị phần môi giới trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong quý 3/2021, với thị phần môi giới đạt 4.9%. Công ty cho biết tiếp tục theo đuổi chiến lược tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông thay vì chạy đua thị phần môi giới trong nước, minh chứng qua việc tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) của VCSC vẫn duy trì mức vượt trội so với các công ty chứng khoán khác trên thị trường. Trong năm 2021, VCSC cũng là một trong số ít các công ty chứng khoán không huy động vốn mới, do đó Công ty tiếp tục đạt được tăng trưởng EPS cao và giữ vững mức ROE cao.

Mảng tự doanh ghi nhận doanh thu 433 tỷ đồng trong quý 3/2021 (tăng mạnh 368% so với quý 3/2020) và LNTT đạt 251 tỷ đồng (tăng 529% so với quý 3/2020). Trong quý 3/2021, VCSC đã giảm vị thế các cổ phiếu như TCB, VPB, và DGC.

Mảng cho vay ký quỹ ghi nhận doanh thu 158 tỷ đồng trong quý 3/2021 (tăng mạnh 166% so với quý 3/2020) và LNTT đạt 32 tỷ đồng (tăng 67% so với quý 3/2020). Dư nợ cho vay ký quỹ của VCSC tại cuối quý 3/2021 đạt 6,449 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối quý 2/2021 và tăng 66% so với cuối năm 2020.

Mảng IB ghi lãi từ thương vụ DXS

Quý 3, mảng ngân hàng đầu tư (IB) của VCSC ghi nhận doanh thu 102 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 44 tỷ đồng (so với mức lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng trong quý 3/2020 và lỗ trước thuế 5 tỷ đồng trong quý 2/2021). Trong quý, Công ty ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ một số thương vụ bao gồm thương vụ IPO và niêm yết CTCP Dịch vụ BĐS Đất Xanh (DXS).

Trong 9 tháng 2021, bộ phận IB đã tập trung thực hiện các giai đoạn cuối cùng cho một số thương vụ lớn, điển hình là thương vụ bán 49% cổ phần của FE Credit cho Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Doanh thu từ thương vụ kể trên chưa được ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2021 vì thương vụ này vẫn đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục liên quan.

Đông Tư

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút