VDP: Nghị quyết HĐQT số 19 về trả cổ tức đợt 1 năm 2022

VDP: Nghị quyết HĐQT số 19 về trả cổ tức đợt 1 năm 2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha thông báo nghị quyết HĐQT số 19 về trả cổ tức đợt 1 năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm