17:39, 20/07/2022

VDP: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Đinh Thị Hoàng Oanh

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE