VDP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

VDP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha (mã CK: VDP) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm