VE4 đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2020 gấp 3 lần

VE4 đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2020 gấp 3 lần

Năm 2020, CTCP Xây dựng Điện VNECO4 (HNX: VE4) đặt kế hoạnh tổng doanh thu đạt hơn 51 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.65 tỷ đồng, lần lượt gấp 2.3 lần và 3.1 lần kết quả năm 2019.

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của VE4

Cho năm 2020, VE4 đặt mục tiêu mang về hơn 51 tỷ đồng tổng doanh thu và lãi sau thuế 1.65 tỷ đồng. Kế hoạch này gấp 2.3 lần về doanh thu và 3.1 lần về lợi nhuận năm 2019. Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10%.

Để thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh, VE4 cho biết sẽ xem xét đầu tư mở rộng thêm ngành nghề, cải tạo văn phòng làm việc, san sửa mặt bằng để cho thuê, đầu tư thiết bị, dụng cụ thi công.

Kết thúc năm 2019, doanh thu thuần của VNE đạt 22.4 tỷ đồng, công ty lãi sau thuế 525 triệu đồng. Các kết quả này mới chỉ thực hiện 46% và 28% kế hoạch năm.

Trong năm 2019, VE4 đã tham gia vào thị trường Công ty Truyền tải Điện 1 tham gia đấu thầu các dự án sửa chữa lớn năm 2018 và 2019. Công ty đã trúng 4 gói thầu, tiêu biểu như gói xử lý khoảng cách pha đất các đường dây khu vực truyền tải điện Hà Tĩnh.

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của VE4

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, Công ty dự kiến sử dụng gần 114 triệu đồng để trích lập các quỹ và dùng hơn 411 triệu đồng để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 4% bằng tiền mặt, thanh toán trước ngày 30/06/2020. 

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của VE4, thù lao năm 2019 đã trả cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty tổng cộng là 108 triệu đồng. Mức thù lao cho năm 2020 dự kiến bằng như năm 2019. Cuộc họp thường niên của VE4 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/05 tới.

Hình minh họa

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút