15:11, 28/06/2022

VEA: Bà Nguyễn Thị Phương Lan được bầu giữ chức Trưởng BKS thay thế cho Bà Vũ Thị Hồng Hạnh

_

Trong bài viết này: