VHE muốn phát hành hơn 5 triệu cp với giá gấp 2.5 lần thị giá

VHE muốn phát hành hơn 5 triệu cp với giá gấp 2.5 lần thị giá

Ngày 09/11, HĐQT của CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (HNX: VHE) vừa thống nhất việc triển khai phương án huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.

VHE hiện có vốn điều lệ 88 tỷ đồng. Số cổ phần phát hành đợt này dự kiến đạt 5.28 triệu cp. Với mức giá 10,000 đồng/cp, tổng giá trị phát hành đạt gần 53 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm (kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán). Mức giá này gấp 2.5 lần thị giá của VHE trên thị trường (4,000 đồng/cp trong phiên sáng ngày 12/11).

Danh sách các nhà đầu tư được lựa chọn chào bán cổ phiếu riêng lẻ gồm có 7 cá nhân. Đáng chú ý trong này có 3 nhân viên của VHE, với tổng giá trị mua đạt tới hơn 21 tỷ đồng.

Nguồn: VHE

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2020, sau khi nhận được thông báo của UBCKNN xác nhận việc đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. VHE cho biết phát hành sẽ được triển khai sau khi hoàn thành việc trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Với số tiền gần 53 tỷ đồng huy động được, VHE dự kiến sẽ dùng để trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính cho Công ty, và bổ sung vốn lưu động phục vụ SXKD. Chi tiết như sau:

Nguồn: VHE

Trên thị trường, cổ phiếu VHE ghi nhận tăng giá 18% qua 1 quý gần đây, khối lượng bình quân đạt hơn 67,000 đơn vị/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu VHE qua 6 tháng. Đvt: Đồng

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút