VHE muốn phát hành riêng lẻ 15.8 triệu cp cho 12 nhà đầu tư

VHE muốn phát hành riêng lẻ 15.8 triệu cp cho 12 nhà đầu tư

Mới đây, HĐQT CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (HNX: VHE) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho 12 nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Theo đó, VHE sẽ phát hành 15.8 triệu cp, với mệnh giá 10,000 đồng/cp. Nếu phát hành thành công như dự kiến, Công ty sẽ nâng vốn lên 316.4 tỷ đồng, gần bằng gấp đôi so với thời điểm hiện tại. Thời gian dự kiến trong năm 2021, sau khi được UBCKNN chấp nhận.

Danh sách 12 nhà đầu tư chuyên nghiệp

Với 158 tỷ đồng là con số dự kiến thu được cho đợt phát hành lần này, Công ty sẽ dùng 55 tỷ đồng vào việc trả một phần nợ vay tổ chức tín dụng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực về tài chính. Phần còn lại Công ty sẽ dùng bổ sung vào nguồn vốn lưu động nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất.

Phương án sử dụng vốn

Việt Phương

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút