Vi phạm công bố thông tin, CIP bị phạt 

Vi phạm công bố thông tin, CIP bị phạt 

Ngày 20/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Xây lắp và sản xuất Công nghiệp (UPCoM: CIP).

Theo đó, CIP bị phạt tiền 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ BCTC năm 2019, Báo cáo thường niên năm 2018 và Báo cáo thường niên năm 2019, BCTC năm 2018 đã kiểm toán và BCTC năm 2019 đã kiểm toán, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút