Vi phạm công bố thông tin, cổ đông NHP bị xử phạt

Vi phạm công bố thông tin, cổ đông NHP bị xử phạt

Ngày 04/08/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Hà Phương số tiền 45 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 18/12/2020, bà Nguyễn Thị Hà Phương đã mua 417,200 cp CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu NHP (UPCoM: NHP), dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch lớn hơn 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NHP (tăng từ 3.97% lên 5.48%).

Từ ngày 25/12/2020-19/03/2021, bà tiếp tục mua tổng cộng hơn 2.4 triệu cp và bán 44,200 cp NHP, dẫn đến thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của NHP.

Tuy nhiên, đến ngày 19/04/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn và các báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Phương.

Do đó, bà Phương bị xử phạt số tiền 45 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút