Vi phạm công bố thông tin, GTN bị phạt

Vi phạm công bố thông tin, GTN bị phạt

Ngày 15/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có quyết định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP GTNFoods (HOSE: GTN).

Theo đó, GTN bị phạt tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, GTN công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN theo quy định pháp luật các tài liệu sau: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Phương án sáp nhập tổng thể và Hợp đồng sáp nhập giữa Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam – CTCP và Công ty có nội dung về tỷ lệ hoán đổi sáp nhập; BCTC năm 2020 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán ký ngày 18/3/2021); tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (BCTC năm 2019 riêng và hợp nhất đã được kiểm toán ký ngày 14/02/2020).

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút