08:45, 29/10/2021

Vi phạm công bố thông tin, loạt cá nhân và tổ chức bị xử phạt

Ngày 26-27/10/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng CTCP Bảo Minh, Thành viên BKS CTI, Thư ký HĐQT HAS, Kế toán trưởng AAT và cổ đông CGV.

Trong bài viết này:

  BMI bị xử phạt 70 triệu đồng

  Tổng CTCP Bảo Minh (HOSEBMI) công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và HOSE các tài liệu sau: Báo cáo thường niên 2019, Báo cáo thường niên 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2020.

  Do đó, BMI bị xử phạt số tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

  2 Thành viên BKS CTI bị xử phạt tổng cộng 45 triệu đồng

  Bà Vũ Thị Thúy - Thành viên Ban kiểm soát CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HOSECTI) - đã mua 1 triệu cp CTI từ ngày 04-14/10/2019. Tuy nhiên, đến ngày 31/10/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Vũ Thị Thúy.

  Cùng thời gian, bà Đầu Thị Huyền - Thành viên BKS CTI đã mua 1 triệu cp CTI. Đến ngày 30/10/2019, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của bà Đầu Thị Huyền.

  Do đó, bà Huyền và bà Thúy mỗi thành viên bị xử phạt số tiền 22.5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

  Thư ký HĐQT HAS bị xử phạt 10 triệu đồng

  Bà Hà Thu Nga - Người quản trị công ty kiêm Thư ký HĐQT CTCP Hacisco (HOSEHAS) - bán 11,200 cp ngày 22/04/2021, không đúng theo thông báo giao dịch Sở giao dịch chứng khoán đã công bố (từ ngày 27/04-15/05/2021) và công bố thông tin kết quả giao dịch ngày 26/05/2021 không đúng thời hạn theo quy định.

  Do đó, bà Nga bị xử phạt 10 triệu đồng do giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở giao dịch chứng khoán công bố thông tin và công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch theo quy định.

  Kế toán trưởng AAT bị xử phạt 60 triệu đồng

  Ông Lê Khắc Hùng - Người liên quan của ông Tống Anh Linh - Kế toán trưởng của CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa (HOSEAAT) - bán 25,000 cp AAT ngày 30/03/2021, bán 20,000 cp AAT ngày 31/03/2021, bán 65,000 cp AAT ngày 01/04/2021 nhưng không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

  Do đó, ông Hùng bị xử phạt số tiền 60 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.

  Cổ đông CGV bị xử phạt 30 triệu đồng

  Ngày 24/03/2021, ông Nguyễn Miên Tiến bán 10,000 cp của CTCP Sành sứ Thủy tinh Việt Nam (UPCoM: CGV), dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm xuống dưới ngưỡng 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của CGV (giảm từ 5% xuống còn 4.89%). Tuy nhiên, ngày 08/04/2021, HNX mới nhận được báo cáo khi không còn là cổ đông lớn của ông Nguyễn Miên Tiến.

  Do đó, ông Tiến bị xử phạt số tiền 30 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn khi không còn là cổ đông lớn.

  Minh Hồng

  FILI