09:54, 25/03/2022

Vi phạm công bố thông tin, PLO và RDP bị xử phạt

Ngày 22/03/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Kho Vận Petec (UPCoM: PLO) và CTCP Rạng Đông Holding (HOSE: RDP).

Trong bài viết này:

  RDP bị xử phạt 170 triệu đồng

  Cụ thể, CTCP Rạng Đông Holding không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về Quyết định HĐQT số 01/2020/HĐQT-QĐ ngày 23/3/2020 theo quy định.

  Ngoài ra, giải trình của Công ty tại văn bản số 130/RDP/2021 ngày 06/7/2021 (về việc cập nhật lại tỷ lệ sở hữu cổ phần của Công ty tại CTCP Nhựa Rạng Đông Long An không phải là hoạt động mua bán cổ phần và cũng không thuộc các trường hợp CBTT bất thường) có nội dung sai lệch với thuyết minh BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty.

  Do đó, RDP bị xử phạt số tiền 170 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật và báo cáo có nội dung sai lệch.

  PLO bị xử phạt 70 triệu đồng

  CTCP Kho vận Petec không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với các tài liệu BCTC đã kiểm toán năm 2017-2018; Báo cáo thường niên năm 2017-2018; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018- 2019; Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

  Do đó, PLO bị xử phạt số tiền 70 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

  Minh Hồng

  FILI