08:23, 19/10/2021

Vi phạm công bố thông tin với cổ phiếu TEG, một cá nhân bị phạt gần 100 triệu đồng

Ngày 14/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Khương Tiến Hùng, từng là cổ đông lớn của CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành (HOSE: TEG).

Trong bài viết này:

    Theo đó, ông Hùng bị phạt tiền 30 triệu đồng vì đã không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

    Hơn nữa, ông Hùng còn bị phạt tiền 62.5 triệu đồng vì không báo cáo khi không còn là cổ đông lớn.

    Cụ thể, ngày 03/08/2018 và ngày 21/08/2018, ông Hùng đã lần lượt bán 35,000 cp và 63,000 cp TEG dẫn đến giảm tỷ lệ sở hữu từ 6.17% xuống 5.98% và giảm từ 5.02% xuống còn 4.67% nhưng ông Hùng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu và khi không còn là cổ đông lớn của TEG.

    Khang Di

    FILI