13:30, 20/09/2022

VIC: Thông báo lãi suất cho kì tính lãi 07 của Trái phiếu VICB2124001 và VICB2124002

Trong bài viết này:

    Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần thông báo lãi suất cho kì tính lãi 07 của Trái phiếu VICB2124001 và VICB2124002 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE