Vietbank: Lãi trước thuế quý 3 giảm 21%, nợ xấu tăng 58%

Vietbank: Lãi trước thuế quý 3 giảm 21%, nợ xấu tăng 58%

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2021 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, UPCoM: VBB) báo lãi trước thuế quý 3 giảm 21% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 68 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ xấu tăng 58% so với đầu năm.

Tính riêng quý 3, hoạt động chính của Vietbank đem về kết quả khả quan với 309 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 83% so với cùng kỳ. Hoạt động dịch vụ cũng thu về khoản lãi tăng 35%, ghi nhận hơn 24 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, một số nguồn thu ngoài lãi giảm mạnh so với cùng kỳ như lãi từ kinh doanh ngoại hối (-18%), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư.

Kỳ này, Vietbank dành ra hơn 51 tỷ đồng để dự phòng chi phí rủi ro tín dụng, gấp đôi cùng kỳ. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế giảm lần lượt 21% và 18%, chỉ còn hơn 68 tỷ đồng và 54 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vietbank báo lãi trước và sau thuế tăng 6% so với cùng kỳ, đạt gần 395 tỷ đồng và 314 tỷ đồng.

Nếu so với kế hoạch kinh doanh "tối thiểu", sau 3 quý đầu năm, Vietbank đã hoàn thành kế hoạch 390 tỷ đồng lãi trước thuế của năm 2021.

Còn nếu so với con số 1,100 tỷ đồng lãi trước thuế của kế hoạch "phấn đấu", Vietbank chỉ mới thực hiện được 36%.

Kết quả kinh doanh quý 3/2021 của VBB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTCT hợp nhất quý 3/2021 của VBB

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của Vietbank tăng nhẹ 3% so với đầu năm, lên mức 94,316 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng tăng 5% (46,957 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN tăng 89% (4,266 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác giảm 27% (9,115 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng 4% so với đầu năm (67,049 tỷ đồng), tiền vay các TCTD khác giảm 47% (còn 1,403 tỷ đồng)…

Một số chỉ tiêu tài chính của VBB tính đến 30/09/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTCT hợp nhất quý 3/2021 của VBB

Về chất lượng nợ vay, tính đến ngày 30/09/2021, tổng nợ xấu tăng đến 58% so với đầu năm, lên mức gần 1,244 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (gấp 3.75 lần) và nợ nghi ngờ (gấp 2.7 lần) đều tăng mạnh so với đầu năm. Kết quả, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 1.75% đầu năm lên 2.65%.

Chất lượng nợ vay của VBB tính đến 30/09/2021. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của VBB

Hàn Đông

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút