15:09, 20/05/2022

VIF: Tổng công ty nhận được Bản án số 41/2022/KDTM-ST ngày 24/3/2022 của TAND Đống Đa trong vụ Tranh chấp phát sinh từ hợp đồng cho thuê văn phòng giữa Tổng công ty và Công ty TNHH PT thể thao Minh Tâm, án có hiệu lực pháp luật

Trong bài viết này:

    Tài liệu đính kèm

    HNX