14:06, 05/09/2022

VIF: Tổng công ty nhận được Quyết định sơ thẩm giải quyết việc dân sự của Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình trong vụ việc Yêu cầu hủy Nghị quyết của ĐHĐCĐ giữa Tổng công ty và Công ty cổ phần Archi Reeco Hòa Bình.

Trong bài viết này:

    Tài liệu đính kèm

    HNX