Vinhomes báo lãi ròng quý 3 trên 11,000 tỷ đồng

Vinhomes báo lãi ròng quý 3 trên 11,000 tỷ đồng

Biên lãi gộp được cải thiện trong khi loạt chi phí đồng loạt giảm là động lực chính thúc đẩy đà tăng lợi nhuận quý 3 của CTCP Vinhomes (HOSE: VHM).

Trong quý 3, VHM ghi nhận doanh thu thuần giảm 22% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 20,679 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động chuyển nhượng bất động sản chiếm 84% tổng doanh thu, cung cấp dịch vụ tổng thầu xây dựng, tư vấn thiết kế và giám sát thi công chiếm 12%.

Giá vốn giảm mạnh 60% giúp biên lãi gộp của “ông lớn” bất động sản tăng từ 34% lên 66%.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 25%, đạt gần 1,394 tỷ đồng, chủ yếu biến động ở khoản thu nhập từ hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh. Khoản thu nhập này bao gồm lợi nhuận được chia từ các hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh với Tập đoàn VINGROUP - CTCP (HOSEVIC) và một Công ty trong cùng Tập đoàn cho mục đích phát triển các dự án bất động sản và hợp tác kinh doanh.

Ngược lại, chi phí tài chính giảm 57%, xuống còn 512 tỷ đồng, do chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu giảm. Chi phí bán hàng cũng giảm 75%, ghi nhận hơn 276 tỷ đồng, nhờ cắt giảm chi phí tư vấn, bảo lãnh và hoa hồng môi giới.

Sau cùng, VHM báo lãi ròng quý 3 gần 11,167 tỷ đồng, tăng 84% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2021 của VHM. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của VHM

Kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VHM tăng 25%, đạt 61,681 tỷ đồng và lãi ròng tăng 66%, lên hơn 27,084 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh nghiệp họ nhà Vingroup này đề ra mục tiêu 90,000 tỷ đồng doanh thu và 35,000 tỷ đồng lãi sau thuế. Sau 9 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện được 69% kế hoạch doanh thu và 78% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản của VHM ghi nhận gần 219,639 tỷ đồng, tăng hơn 4,300 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng chú ý, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng vọt lên gần 7,098 tỷ đồng, gấp 3 lần đầu năm, đến từ trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 45%, lên hơn 50,375 tỷ đồng.

Ngược lại, khoản mục hàng tồn kho giảm 36%, xuống còn 31,955 tỷ đồng. Trong đó, bất động sản để bán đang xây dựng chiếm 91% tổng giá trị hàng tồn kho, chủ yếu bao gồm tiền sử dụng đất, chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí xây dựng và phát triển dự án Vinhomes Grand Park, Vinhomes Smart City, Vinhomes Ocean Park và các dự án khác.

Nợ phải trả tại thời điểm này cũng giảm 21%, còn hơn 100,096 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn hơn 5,988 tỷ đồng (giảm 46%) và nợ vay dài hạn hơn 15,520 tỷ đồng (tăng 11%).

Bên cạnh đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 41% so với đầu năm, xuống còn 15,806 tỷ đồng, do giảm thanh toán theo các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. 

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút