Vissan: Lãi trước thuế 2021 dự kiến giảm 12%, tiếp tục không chia cổ tức

Vissan: Lãi trước thuế 2021 dự kiến giảm 12%, tiếp tục không chia cổ tức

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan, UPCoM: VSN) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế giảm 12% và không chia cổ tức cho cổ đông.

Năm 2021, Vissan đặt mục tiêu doanh thu đạt 5,100 tỷ đồng, xấp xỉ năm 2020. Trong đó, Công ty dự kiến thực phẩm tươi sống bao gồm thịt heo, thịt bò có sản lượng 18,552 tấn, bằng với mức của năm 2020 và sản lượng thực phẩm chế biến tăng 8%, đạt 30,350 tấn.

Đồng thời, Công ty dự kiến chi phí hoạt động bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6%, chiếm 841,460 tỷ đồng. Chi phí tài chính cũng được dự kiến tăng 14% khiến lợi nhuận trước thuế giảm 12% so với năm 2020, còn 180 tỷ đồng.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh này, Vissan dự kiến sẽ không chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông với lý do để dành nguồn tăng năng lực tài chính thực hiện dự án “Di dời và đổi mới công nghệ nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm Vissan” và đầu tư máy móc thiết bị sản xuất năm 2021.

Ở mảng thực phẩm tươi sống, Vissan dự kiến sẽ thực hiện tái cấu trúc ngành hàng thực phẩm tươi sống từ phương thức bán hàng, đặc biệt chú trọng đến kênh bán hàng online, các sạp chợ truyền thống. Triển khai xây dựng kế hoạch kinh doanh sản phẩm khay vỉ, trong khi chờ dự án đầu tư dây chuyền đóng gói thịt mát Vissan đưa vào sử dụng.

Đối với mảng thực phẩm chế biến, Công ty cũng tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tỷ trọng ngành hàng nhằm hạn chế rủi ro trong kinh doanh. Trong đó, phát triển nhóm hàng xúc xích Family, chế biến đông lạnh vào kênh bán hàng truyền thống (GT).

Năm 2020, lãi ròng của VSN giảm 7% so với năm 2019, còn hơn 165 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu thuần chỉ tăng 3%, trong khi giá vốn (+5%), lãi vay (+37%) và chi phí bán hàng (+4%) đều tăng mạnh hơn doanh thu.

ĐHĐCĐ 2020 của VSN đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 với mục tiêu tổng doanh thu đạt 5,580 tỷ đồng, tăng 12% so với thực hiện năm 2019, trong khi lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 180 tỷ đồng, giảm 20% so với kết quả năm 2019.

Tuy nhiên, VSN đã điều chỉnh giảm 9% chỉ tiêu tổng doanh thu năm 2020, nhiều nhất là thịt bò tươi (giảm 58% sản lượng) so với kế hoạch ban đầu, về mức 5,100 tỷ đồng. Trong khi đó, mục tiêu lãi trước thuế vẫn giữ ở mức 180 tỷ đồng. 

So với kế hoạch đã điều chỉnh, VSN đã hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và vượt 14% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút