VIWACO chia cổ tức tiền mặt 25% trong tháng 6

VIWACO chia cổ tức tiền mặt 25% trong tháng 6

CTCP VIWACO (UPCoM: VAV) vừa công bố sẽ trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 25% (1 cổ phiếu được nhận 2,500 đồng) với ngày đăng ký cuối cùng là 01/06/2020 và ngày thực hiện thanh toán ngay sau đó là 10/06/2020.

Với 16 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền mà VAV dùng để chi trả cổ tức cho cổ đông sẽ lên tới 40 tỷ đồng. Kể từ khi lên sàn UPCoM (năm 2017), VAV luôn thực hiện chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ dao động từ 20-30%. 

Tình hình chi trả cổ tức của VAV qua các năm

Như Xuân

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút