16/05/2022 03:49

VMD: Bà Nguyễn Thị Hồng được bổ nhiệm giữ chức Phó TGĐ

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ như sau:


 

Tài liệu đính kèm