17/05/2022 08:39

VMD: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Hồng từ 16/05/2022

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex thông báo Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc như sau:


 

Tài liệu đính kèm