20/05/2022 08:30

VMD: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Mai Anh và Ông Đoàn Mạnh Huy

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau:


 

Tài liệu đính kèm