VMG Media phải bồi thường 626 tỷ đồng sau vụ tranh chấp với Global Payment Server

CTCP Truyền thông VMG (VMG Media, UPCoM: ABC) vừa công bố phán quyết của Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore cho vụ tranh chấp số 186/2019 giữa Global Payment Server/UTC Investment (GPS/UTC) và ABC.

VMG Media phải bồi thường 626 tỷ đồng sau vụ tranh chấp với Global Payment Server

CTCP Truyền thông VMG (VMG Media, UPCoM: ABC) vừa công bố phán quyết của Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore cho vụ tranh chấp số 186/2019 giữa Global Payment Server/UTC Investment (GPS/UTC) và ABC.

Theo nội dung phán quyết, ABC đã vi phạm một số Bảo đảm theo hợp đồng, vi phạm một số cam kết đã thỏa thuận và vi phạm khi đã cung cấp thông tin không đúng sự thật về hoạt động của EPAY trong hợp đồng bán cổ phần của của CTCP Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) cho GPS/UTC.

ABC có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho GPS/UTC số tiền tương đương 626 tỷ đồng tại thời điểm 21/10/2021. Cùng với đó, VMG phải chịu mức lãi suất 5.33% cho khoản bồi thường kể từ ngày 21/10/2021 cho tới thời điểm thanh toán toàn bộ số tiền bồi thường cho GPS/UTC.

Về tình hình tài chính, ABC lỗ ròng 181 tỷ đồng trong năm 2020 do trích lập dự phòng phải trả ngắn hạn đối với các nghĩa vụ liên đới phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng vốn tại VNPT EPAY. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Công ty có lãi ròng hơn 12 tỷ đồng, giảm hơn 60% so cùng kỳ. Tính đến thời điểm 30/09/2021, ABC còn lỗ sau thuế lũy kế gần 120 tỷ đồng.

Duy Na

FILI