14:29, 06/09/2022

VNDirect: VNM ETF có thể loại SAB và THD

CTCK VNDirect dự báo quỹ VNM ETF có thể loại SAB và THD trong kỳ review quý 3/2022.

Trong bài viết này:

  VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF)

  Dựa trên dữ liệu tính đến ngày 25/08/2022, CTCK VNDirect ước tính rằng SABTHD sẽ bị loại khỏi VNM ETF trong đợt rà soát danh mục quý 3/2022 vì không đáp ứng các yêu cầu thanh khoản của chỉ số.

  CTCK này kỳ vọng Việt Nam sẽ chiếm tỷ trọng 82% của chỉ số với tổng số cổ phiếu Việt Nam là 41. VNDirect ước tính trong đợt xem xét định kỳ này VNM ETF sẽ mua khoảng 4 triệu cp SHB, gần 1 triệu cp KDH, đồng thời bán ra gần 1 triệu cp THD và 0.2 triệu cp SAB.

  Fubon FTSE Vietnam ETF

  Dựa trên số liệu đến 25/08/2022, CTCK VNDirect cho rằng SSBDGC sẽ được đưa vào chỉ số FTSE VN30 Index – chỉ số tham chiếu cho Fubon FTSE Vietnam ETF –  trong đợt xem xét định kỳ này. Điều này là do SSBDGC đáp ứng tất cả các tiêu chí của FTSE VN30 Index. Trong khi đó, HDBHSG có khả năng bị loại.

  Vũ Hạo

  FILI