10:47, 14/09/2022

VNM ETF bán ròng cổ phiếu Việt, bán mạnh nhất ở HPG

Trong giai đoạn từ 29/08-08/09, VanEck Vietnam ETF (VNM ETF) đã bán ròng một loạt cổ phiếu Việt. Hiện VNM ETF đang nắm hơn 300 triệu USD cổ phiếu Việt Nam.

Trong bài viết này:

  Thay đổi số lượng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục VNM ETF từ ngày 29/08-08/09/2022

  Hầu hết các cổ phiếu Việt Nam trong danh mục của VNM ETF đều bị bán ra, vói các mã bị bán nhiều nhất theo số lượng là HPG (154,000 cp), STB (91,200 cp), VHM (65,400 cp) và VIC (57,300 cp). Ở chiều ngược lại, chỉ có duy nhất mã VPI được mua thêm hơn 73 ngàn cp, nhưng là đến từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

  Về thành phần, cổ phiếu Việt Nam đang chiếm 83% danh mục VNM ETF tại ngày 08/09, giảm so với mức 84% ở thời điểm ngày 29/08 sau động thái bán ròng mạnh. Trong đó VICHPG và VHM vẫn đang là 3 mã có tỷ trọng lớn nhất.

  Tại ngày 08/09, VNM ETF có tổng tài sản ròng ở mức 369 triệu USD, trong đó hơn 300 triệu USD được phân bổ cho thị trường Việt Nam.

  Nguồn: VNM ETF

  Hồng Đức

  FILI