09:45, 23/08/2021

VNM ETF sẽ cơ cấu ra sao tại kỳ review quý 3/2021?

Theo dự báo của ông Nguyễn Vũ Luân, Trưởng phòng Môi giới Chứng khoán VNDirect, MVIS sẽ thêm mới 2 mã SAB và DGC vào rổ chỉ số MVIS Vietnam Index -chỉ số tham chiếu của VNM ETF trong kỳ review quý 3/2021. Đối với FTSE Vietnam Index, cơ hội đang mở ra với VCI và DGC.

Trong bài viết này:

  VNM ETF

  Thêm mới: SAB, DGC

  Loại ra: Không có

  Dựa trên dựa liệu cập nhật ngày 18/08, ông Luân chỉ ra SAB đủ thanh khoản duy trì 3 kỳ liên tiếp và DGC có giá cổ phiếu tăng mạnh gần đây đã giúp 2 cổ phiếu này đạt điều kiện để vào rổ MVIS Vietnam Index. Ngược lại, dự kiến không có cổ phiếu nào bị loại ra.

  Quỹ VNM ETF đang có tổng tài sản 12,800 tỷ đồng. Dự kiến quỹ sẽ thêm mới SAB (1.75 triệu cp), DGC (1.5 triệu cp). Một số cổ phiếu khác giao dịch nổi bật như MSN (bán 1.66 triệu cp) , HPG ( mua 1.1 triệu cp), STB (bán 2.4 triệu cp),…

  Dữ liệu cập nhật ngày 18/08

  FTSE Vietnam 30 Index

  Thêm mới: VCI, KDH, HSG

  Loại ra: PHR, PPC

  Về phần FTSE Vietnam 30 Index, DXG đã bị loại trong kỳ, PHRPPC không đủ điều kiện vốn hóa để duy trì trong rổ chỉ số nên cũng có thể bị loại. Bên cạnh đó, vị chuyển gia nhận định VCI, KDHHSG đã đạt đầy đủ điều kiện vốn hóa, thanh khoản để thay thế.

  Ông Luân cho rằng FTSE Vietnam 30 Index có thể chỉ coi room ngoại như 1 yếu tố cấu thành nên freefloat. Theo dữ liệu cho thấy, ACB, PLX, HCM với tỷ lệ freefloat mà chỉ số đang ghi nhận lần lượt là 15%, 15%, 36% có thể vẫn được giữ trong rổ chỉ số.

  Quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (tham chiếu theo chỉ số FTSE Vietnam 30 Index) hiện với quy mô tài sản 12,534 tỷ đồng. Dự kiến quỹ sẽ tiến hành cơ cấu bằng việc thêm VCI (3.4 triệu cp), KDH (3.5 triệu cp), HSG (4.5 triệu cp) và loại PHR (855,000 cp), PPC (1.2 triệu cp). Một số mã có giao dịch nổi bật khác như HPG (bán 5.6 triệu cp), MSN (bán 1.28 triệu cp), VHM (mua 820,000 cp), VIC (mua 1.574 triệu cp), VNM (mua 3.4 triệu cp), VRE (bán 1.5 triệu cp)...

  Dữ liệu cập nhật ngày 18/08

  FTSE Vietnam Index

  Thêm vào: VCI, DGC

  Loại ra: Không có

  Cũng dựa trên dữ liệu cập nhật ngày 18/08, ông Luân đánh giá VCIDGC đủ điều kiện để vào rổ chỉ số FTSE Vietnam Index trong kỳ review quý 3/2021; ngược lại, không có cổ phiếu nào bị loại ra

  Với trường hợp của VJCAPH, 2 mã này đang có mức thanh khoản thấp tiệm cận với ngưỡng bị loại, nếu thanh khoản có xu hướng yếu đi cho các phiên giao dịch còn lại đến ngaỳ chốt sổ vẫn có thể có rủi ro bị loại.

  Tổng tài sản quỹ FTSE ETF (quỹ tham chiếu FTSE Vietnam Index) hiện đang có khoảng 10,310 tỷ đồng. Quỹ dự kiến sẽ thêm mới VCI (2.35 triệu cp) và DGC (1 triệu cp). Một số mã có giao dịch nổi bậc khác như HPG (mua 3.4 triệu cp), VHM (bán 1.4 triệu cp), VIC (mua 1.3 triệu cp) trong kỳ review này.

  Dữ liệu cập nhật ngày 18/08

  FTSE đã chốt dữ liệu tính toán đối với FTSE Vietnam 30 Index vào 20/08; đối với FTSE Vietnam Index, dữ liệu sẽ chốt vào 27/08 và danh mục mới sẽ công bố vào 03/09. Trong khi đó, MVIS chốt dữ liệu vào 31/08 và công bố kết quả review vào 10/09. Các quỹ tham chiếu cần hoàn thành cơ cấu danh mục mới đến hết ngày 17/09.

  *Cổ phiếu nào có cơ hội lọt vào Fubon FTSE Vietnam ETF tại đợt review quý 3/2021? 

  Xuân Nghĩa

  FILI


  Cổ phiếu nào có cơ hội lọt vào Fubon FTSE Vietnam ETF tại đợt review quý 3/2021?