10:50, 20/09/2022

VPBank chốt quyền chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HOSE: VPB) thông báo 29/09/2022 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/09/2022.

Trong bài viết này:

  Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, cổ đông sở hữu 2 cp phổ thông được hưởng quyền sẽ được nhận thêm 1 cp mới.

  VPBank dự kiến phát hành 2.23 tỷ cp với mệnh giá 10,000 đồng/cp. Tổng giá trị phát hành là 22,377 tỷ đồng.

  Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 21,002 tỷ đồng và nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là 1,374 tỷ đồng.

  Bên cạnh đó, để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, VPBank cũng đã thông qua việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa lên 17.642%.

  Trước đó, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đã có văn bản chấp thuận việc VPBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 22,377 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ 2022 của VPBank thông qua.

  Sau khi tăng vốn thành công, vốn điều lệ của VPBank dự kiến tăng từ 45,056 tỷ đồng lên 67,433 tỷ đồng, đồng thời trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

  Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

  Cũng trong năm nay, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, nâng tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu phát hành tối đa theo phương án này là 1.19 tỷ cp.

  Mức giá phát hành sẽ do HĐQT quyết định theo thoả thuận, đàm phán giữa hai bên nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của VPBank. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

  Ngân hàng sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ cho cổ đông ngoại ngay khi có sự chấp thuận của NHNN và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến thực hiện trong năm 2022.

  Nếu hoàn tất các đợt phát hành trên, vốn điều lệ của Ngân hàng dự kiến tăng từ 45,056 tỷ đồng lên 79,334 tỷ đồng.

  Mới đây, VPBank cũng đã phát hành 30 triệu cp quỹ cho người lao động theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương 0.675% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành bằng mệnh giá 10,000 đồng/cp.

  Cổ phiếu quỹ được bán cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành là 16/08/2022.

  Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

  Về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm 2022, VPBank dành ra 9,718 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 12%, do đó Ngân hàng báo lãi trước thuế gần 15,323 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ.

  So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 107% lên khoảng 29,700 tỷ đồng trong năm 2022, VPBank đã thực hiện được gần 52% sau nửa đầu năm.

  Tính riêng trên Ngân hàng mẹ, lợi nhuận trước thuế đạt gần 15,191 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

  Trên thị trường, giá cổ phiếu VPB bắt đầu hồi phục từ giữa tháng 6, đã tăng 7% kể từ đáy phiên 20/06. Hiện, cổ phiếu VPB đang được giao dịch quanh mức 29,800 đồng/cp (10h13p sáng 20/09) với thanh khoản trên 11 triệu cp/ngày.

  Diễn biến giá cổ phiếu VPB từ đầu năm đến nay

  Hàn Đông

  FILI