16:20, 26/09/2022

VTZ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTZ của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
            - Tỷ lệ thực hiện: 20:3 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới)
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty. Công đoàn Công ty không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này.
  Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 315 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Với tỷ lệ 20:3, cổ đông A nhận được 47.25 cổ phiếu phát hành thêm (315 * 15%). Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ nêu trên, cổ đông A nhận được 47 cổ phiếu phát hành thêm, số cổ
            - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: phiếu lẻ 0.25 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty.
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành (Số 107 Đường 2A, Khu 5. Ấp Bình Bình Tả 1. Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An) và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

  HNX