Vượt kế hoạch, một doanh nghiệp nuôi heo trả cổ tức 2020 tới 123%

Vượt kế hoạch, một doanh nghiệp nuôi heo trả cổ tức 2020 tới 123%

ĐHĐCĐ thường niên 2021 của CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai (Dolico, UPCoM: NSS) đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ lên tới 122.96%/vốn điều lệ (tức 1 cp nhận 12,296 đồng/cp).

NSS vừa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 08/06/2021 với tất cả tờ trình được thông qua.

Năm 2020, doanh nghiệp chuyên nuôi heo đã đem về 356 tỷ đồng doanh thu và 137 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt vượt 62% và gấp 4 lần kế hoạch đề ra. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là 122.96%/vốn điều lệ. Đây cũng là tỷ lệ cổ tức cao nhất trong nhiều năm qua của đơn vị này.

Lịch sử chia cổ tức của NSS

Trong đó, Công ty đã chi trả đợt 1 với tỷ lệ 40% vào tháng 12/2020. Phần còn lại gần 83% (tương ứng 8,296 đồng/cp) dự kiến thanh toán vào 30/07/2021, theo danh sách cổ đông chốt ngày 19/07/2021.

Với hơn 10 triệu cp đang lưu hành, Công ty cần chi trên 85 tỷ đồng để thanh toán phần cổ tức còn lại năm 2020. NSS hiện có 2 cổ đông lớn là TCT Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (84.3% vốn) và bà Lê Thị Khánh Xương (7.9% vốn).

Việc thoái vốn Nhà nước tại NSS hiện nay đã có chứng thư thẩm định của công ty tư vấn, đang chờ quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai. Do vậy NSS chưa đặt ra mục tiêu kế hoạch phát triển dài hạn mà chỉ tập trung vào các chiến lược ngắn hạn trong năm 2021.

Cụ thể, Công ty dự kiến sản lượng heo thịt năm nay đạt 4,200 tấn, đi lùi 9% so với 2020. Doanh thu và lãi sau thuế rơi vào mức 270 tỷ đồng và 43.3 tỷ đồng, lần lượt giảm 24% và 68%. Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu 30%/vốn điều lệ.

NSS đặt mục tiêu sản lượng heo thịt năm 2021 ở mức 4,200 tấn.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút