Yến Sào Khánh Hòa chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 22.6%

CTCP Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa (UPCoM: SKV) vừa công bố thời gian chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 22.6%.

Yến Sào Khánh Hòa chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 22.6%

CTCP Nước giải khát Yến Sào Khánh Hòa (UPCoM: SKV) vừa công bố thời gian chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 22.6%.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/06/2022. Ngày dự kiến thanh toán là 23/06/2022.

Với tỷ lệ 22.6% (1 cp được nhận 2,260 đồng) và 23 triệu cp đang lưu hành, ước tính SKV sẽ phải chi gần 52 tỷ đồng cho đợt này.

Kết quả kinh doanh quý 1/2022 của SKV. Đvt: Tỷ đồng

Trong quý 1, kết quả kinh doanh của SKV gần như đi ngang. Doanh thu giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn hơn 550 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn tăng nhẹ 2%, kéo lợi nhuận gộp giảm đến 12%, chỉ còn gần 86 tỷ đồng. 

Các chi phí trong kỳ cũng giảm như chi phí bán hàng (-22%), chi phí quản lý doanh nghiệp (-5%)... Kết quả, SKV báo lãi ròng đi ngang so cùng kỳ, ghi nhận hơn 26 tỷ đồng.

Tổng tài sản tại cuối quý 1 giảm 16% so với đầu năm, chỉ còn hơn 570 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho giảm 31% (còn 209 tỷ đồng), chủ yếu do giảm nguyên vật liệu và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm, trong khi dài hạn tăng.

Hàn Đông

FILI