Các tài liệu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

6 Tháng 4 2015 · 1 phút đọc

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

1. Tờ trình ĐHĐCĐ về các báo cáo của HĐQT và BKS

– Báo cáo kiểm toán năm 2012

– Báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành Công ty

– Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty

2. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

3. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty

4. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS Công ty

5. Dự thảo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Giao dịch mọi nơi

Tải ứng dụng Entrade X để mở tài khoản miễn phí ngay hôm nay.

  • Giao dịch miễn phí trọn đời
  • Tốc độ nhanh nhất Việt Nam
  • Nguồn vốn vững mạnh

Bài liên quan:

Thông báo v/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Tài liệu đính kèm: 1. Thông báo họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 2. Giấy ủy quyền 3. Tờ trình…
6 Tháng 4 2015 · 1 phút đọc
Tin DNSE
Thông báo v/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của DNSE

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến dự:…
6 Tháng 4 2015 · 2 phút đọc
Tin DNSE
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của DNSE

Bản tin chứng khoán ngày 22/02/2015

Diễn biến thị trường ngày 19/02/2016Hai sàn diễn biến trái chiều, HNG lập kỷ lục thanh khoản gần 42 triệu cpTrong phiên giao dịch buổi sáng, mặc dù gi ...
22 Tháng 2 2016 · 7 phút đọc
Báo cáo phân tíchTin DNSE
Bản tin chứng khoán ngày 22/02/2015

Công bố thông tin Thay đổi thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020.
7 Tháng 7 2020 · 1 phút đọc
Công bố thông tinQuan hệ cổ đông
Công bố thông tin Thay đổi thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo tài chính bán niên 2021 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2021 đã kiểm toán

CTCP Chứng khoán Đại Nam công bố Báo cáo tài chính bán niên 2021 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2021 đã được kiểm toán.
Báo cáo tài chính bán niên 2021 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2021 đã kiểm toán