DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Công bố thông tin | 22 Tháng 6 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam Thay đổi nhân sự lãnh đạo

CÔNG TY CP

CHỨNG KHOÁN ĐẠI NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

           

Hà Nội, ngày   22  tháng  06  năm 2020

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK

Kính gửi:             – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                             –   Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

                             –   Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam

Mã chứng khoán: 064

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN

Điện thoại: 024.7304.7304/ 024.7108.9234

Fax: 024.3200.8583

Người công bố thông tin: Phí Xuân Trường      Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, HN

Điện thoại: 024.7304.7304/ 024.7108.9234             Fax: 024.3200.8583

Loại thông tin công bố  : 24h       

Nội dung thông tin công bố:

– Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam đối với Ông Ngô Anh Sơn và không là người đại diện Pháp luật của công ty kể từ ngày 20/6/2020.

– Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Thanh Hoa giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam và là người đại diện Pháp luật của công ty kể từ ngày 20/6/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/6/2020 tại đường dẫn http://dnse.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

 

 

Người công bố thông tin

Chủ tịch HĐQT

 

  

Phí Xuân Trường

 

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan