DNSE CBTT: Về việc ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán VACO cho năm tài chính 2019

12 Tháng 7 2019 · 1 phút đọc

Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố thông tin (Loại công bố thông tin 24h) về việc đã ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán VACO cho năm tài chính 2019 với các nội dung như sau:

            -Hợp đồng số: 146/VACO/HĐKiT.JSC-NV2 ký ngày 12/07/2019.

            -Phạm vi dịch vụ kiểm toán:  Soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.


Tải file đính kèm:

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

DNSE công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2018

Công ty CPCK Đại Nam công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán năm BCTC năm 2018 như sau: Ngày 24/7/2018,…
25 Tháng 7 2018 · 1 phút đọc
Công bố thông tinQuan hệ cổ đôngTin DNSE
DNSE công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán năm 2018

Bản tin chứng khoán ngày 06/05/2019

Nhận định thị trường ngày 06/05/2019 Thị trường nhiều khả năng sẽ vẫn có một tuần giao dịch với thanh khoản thấp với diễn…
6 Tháng 5 2019 · 7 phút đọc
Báo cáo phân tíchTin DNSE
Bản tin chứng khoán ngày 06/05/2019

Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.20 đã được kiểm toán

DNSE công bố Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ nă ...
Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31.12.20 đã được kiểm toán