DNSE công bố : Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 kể từ ngày 17/07/2018

17 Tháng 7 2018 · 1 phút đọc

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút