DNSE công bố: Danh mục cho vay GDKQ tháng 1.2019 – Điều chỉnh giữa kỳ

14 Tháng 1 2019 · 1 phút đọc

 Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục cho vay GDKQ tháng 1.2019- Điều chỉnh giữa kỳ

– Các điều chỉnh về tỷ lệ vay/giá chặn cho vay chi tiết theo file Excel đính kèm.
– Hiệu lực áp dụng kể từ ngày 15/01/2019.
Chi tiết xem file đính kèm

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

DNSE công bố: Danh mục cho vay GDKQ tháng 12.2018 – Điều chỉnh giữa kỳ

 Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam Công bố Danh mục cho vay GDKQ tháng 12 – Điều chỉnh giữa kỳ   –…
17 Tháng 12 2018 · 1 phút đọc
Tin DNSE
DNSE công bố: Danh mục cho vay GDKQ tháng 12.2018 – Điều chỉnh giữa kỳ

DNSE công bố: Danh mục chứng khoán GDKQ tháng 8.2018 điều chỉnh giữa kỳ

Công ty Cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục cho vay GDKQ tháng 08.2018- Điều chỉnh giữa kỳ: – Các điều…
21 Tháng 8 2018 · 1 phút đọc
Tin DNSE
DNSE công bố: Danh mục chứng khoán GDKQ tháng 8.2018 điều chỉnh giữa kỳ

DNSE công bố: Danh mục cho vay GDKQ Tháng 6/2019 – Điều chỉnh giữa kỳ

Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố: Danh mục cho vay GDKQ tháng 6.2019 – Điều chỉnh giữa kỳ- Hiệu lực áp dụng kể từ ngày: 19/06/2019
18 Tháng 6 2019 · 1 phút đọc
Tin DNSE
DNSE công bố: Danh mục cho vay GDKQ Tháng 6/2019 – Điều chỉnh giữa kỳ

DNSE công bố: Danh mục cho vay GDKQ tháng 2.2019

 Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam Công bố Danh mục cho vay GDKQ tháng 2.2019 – Các điều chỉnh về tỷ lệ…
30 Tháng 1 2019 · 1 phút đọc
Tin DNSE
DNSE công bố: Danh mục cho vay GDKQ tháng 2.2019

DNSE công bố: Danh mục cho vay GDKQ tháng 1.2019

 Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục cho vay GDKQ tháng 1.2019 – Các điều chỉnh về tỷ lệ…
28 Tháng 12 2018 · 1 phút đọc
Tin DNSE
DNSE công bố: Danh mục cho vay GDKQ tháng 1.2019