DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Tin DNSE | 18 Tháng 10 2018

DNSE công bố: Danh mục chứng khoán GDKQ tháng 10.2018 điều chỉnh giữa kỳ

 Công ty cổ phần chứng khoán Đại Nam công bố Danh mục chứng khoán GDKQ tháng 10.2018 điều chỉnh giữa kỳ

– Các điều chỉnh về tỷ lệ vay/giá chặn cho vay chi tiết theo file đính kèm

– Hiệu lực áp dụng kể từ ngày 19/10/2018

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan