Tin DNSE | 08/09/2017

DNSE công bố: Danh mục cổ phiếu GDKQ tháng 09.2017 – điều chỉnh danh mục Margin tháng 09/2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo điều chỉnh tỷ lệ cho vay  đối với một số mã cổ phiếu, cụ thể như sau:

1. DIG- Tổng công ty CP đầu tư và phát triển Xây dựng

–    Tỷ lệ cho vay cũ: 30%

      Tỷ lệ cho vay mới: 40%.

2.   STB – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương TÍn

–     Tỷ lệ cho vay cũ: 30%

–   Tỷ lệ cho vay mới: 40%.

3.Dừng cho vay giao dịch ký quỹ đối với mã cổ phiếu BVS- CTCP chứng khoán Bảo Việt.

Hiệu lực: Áp dụng từ ngày 08/09/2017.

 

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan