DNSE công bố: Điều chỉnh mức giá chặn cho vay GDKQ đối với mã cổ phiếu VNE

26 Tháng 4 2017 · 4 phút đọcCông ty CP Chứng khoán Đại Nam xin thông báo điều chỉnh tăng giá chặn VNE- Tông công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam, cụ thể như sau:

1.   Giá chặn cho vay cũ: 7.000 VNĐ/CP
2.   Giá chặn cho vay mới: 8.500 VNĐ/CP,
3.   Tỷ lệ cho vay: 40%- không đổi
4.   Hiệu lực: Áp dụng từ ngày 27/04/2017

Trân trọng!

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút
Bài liên quan:

DNSE công bố:về việc giảm tỷ lệ cho vay, giảm giá chặn cho vay

 Công ty CP Chứng khoán Đại Nam Công bố thông tin về việc giảm tỷ lệ cho vay, giảm giá chặn cho vay cụ…
11 Tháng 7 2016 · 1 phút đọc
Tin DNSE
DNSE công bố:về việc giảm tỷ lệ cho vay, giảm giá chặn cho vay

DNSE công bố: Thay đổi mức giá chặn cho vay GDKQ đối với mã SAM, SCR

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo điều chỉnh tăng mức giá chặn cho vay đối với một số mã cổ…
8 Tháng 6 2017 · 3 phút đọc
Tin DNSE
DNSE công bố: Thay đổi mức giá chặn cho vay GDKQ đối với mã SAM, SCR

DNSE công bố: Thay đổi mức giá chặn cho vay GDKQ đối với mã FIT,TSC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo điều chỉnh tăng mức giá chặn cho vay đối với một số mã cổ…
2 Tháng 8 2017 · 4 phút đọc
Tin DNSE
DNSE công bố: Thay đổi mức giá chặn cho vay GDKQ đối với mã FIT,TSC

DNSE công bố: Thay đổi mức giá chặn và tỷ lệ chặn cho vay GDKQ đối với mã FLC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam trân trọng thông báo điều chỉnh tăng mức giá chặn cho vay đối với  mã cổ phiếu  FLC…
25 Tháng 8 2017 · 3 phút đọc
Tin DNSE
DNSE công bố: Thay đổi mức giá chặn  và tỷ lệ chặn cho vay GDKQ đối với mã FLC

DNSE công bố: Điều chỉnh mức giá chặn cho vay GDKQ đối với mã cổ phiếu KSB:

Căn cứ theo thông báo của VSD về ngày GDKHQ chốt danh sách ĐHCĐ và thưởng bằng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 cổ phiếu…
23 Tháng 3 2017 · 1 phút đọc
Tin DNSE
DNSE công bố: Điều chỉnh mức giá chặn cho vay GDKQ đối với mã cổ phiếu KSB: