DNSE logoDNSE Logo
Entrade XDNSE 4 stars
Tải ứng dụng

Tin DNSE | 26 Tháng 4 2017

DNSE công bố: Điều chỉnh mức giá chặn cho vay GDKQ đối với mã cổ phiếu VNECông ty CP Chứng khoán Đại Nam xin thông báo điều chỉnh tăng giá chặn VNE- Tông công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam, cụ thể như sau:

1.   Giá chặn cho vay cũ: 7.000 VNĐ/CP
2.   Giá chặn cho vay mới: 8.500 VNĐ/CP,
3.   Tỷ lệ cho vay: 40%- không đổi
4.   Hiệu lực: Áp dụng từ ngày 27/04/2017

Trân trọng!

share facebook
share facebook
share facebook
share facebook
share facebook

Bài viết liên quan